Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ

В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Регистратура
тел.: 056/810571
ЕТАЖ ІІ
Кабинет № 242
Д-р Румяна Иванова Каракачанова
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Д-р Силвия Горанова
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
   

 

Кабинет № 243
 
Д-р Стамен Пишев
КАРДИОЛОГИЯ
 

 

Кабинет № 241
Д-р Димитър Костов
Клинична хематология
Д-р Даниела Люцканова
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕЕТАЖ ІIІ
Кабинет № 307
Д-р Калина Димитрова Ишкиева
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 
 
Кабинет № 303
Д-р Северин Чавдаров
НЕВРОХИРУРГИЯ
Д-р Светослав Тодоров
НЕВРОХИРУРГИЯ 
Д-р Стефан Шишков
НЕВРОХИРУРГИЯ
 

 

Кабинет № 312
Проф.д-р Валентин Константинов Василев
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
Д-р Радослав Шишков
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
Д-р Десислава Попова
Ревматология
 

 

Кабинет № 314
Д-р Веселин Йорданов Иванов
ХИРУРГИЯ
Д-р Бинко Дончев Бинев
ХИРУРГИЯ

 

Кабинет № 315
Д-р Елена Руменова Братова
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Д-р Петър Георгиев Ганчев
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Кабинет № 316
Д-р Николай Димитров Панев
УРОЛОГИЯ
Д-р Валентин Стойчев Стоев
УРОЛОГИЯ
Д-р Александър Димитров
УРОЛОГИЯ
.

 

Кабинет № 318
Д-р Евгения Николова Стойчева
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Д-р Евелин Йорданов Бурмов
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

Кабинет № 320

Д-р Силвия Йотова Атанасова
Гастроентерология
Д-р Диляна Стоянова
ЕНДОКРИНОЛОГИЯЕТАЖ ІV
Кабинет № 402
Д-р Галина Иванова Иванова-Цанкова
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ; КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
 

 

Кабинет № 404
Д-р Татяна Димитрова Михова
УНГ БОЛЕСТИ
Д-р Пеньо Семков
УНГ БОЛЕСТИ

 

Кабинет № 405
Д-р Иван Станчев Иванов
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ; ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Д-р Минка Иванова Антонова
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ; ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

Кабинет № 406
д-р Никола Балимезов
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
.

 

Кабинет № 407
Д-р Недялка Николова Шопова
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ; ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
 

 

Кабинет № 408
Д-р Пламен Лазаров Василев
НЕРВНИ БОЛЕСТИ и ЕЕГ
 

 

Кабинет № 410
Д-р Галина Добрева Добрева
НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ЦВЕТНА  ДУПЛЕКС/ТРИПЛЕКС ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИ И ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИИ И ВЕНИ
 

 

Кабинет № 414
Д-р Пани Костова Блецова
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ; НЕФРОЛОГИЯ
.

 

Кабинет № 416
Д-р Тодорка Георгиева Милушева 
КАРДИОЛОГ
.

 

Кабинет № 417
Д-р Милена Петрова
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Д-р Пепа Кънева
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ; ДЕТСКА РЕВМОКАРДИОЛОГИЯ

 

Кабинет № 418
Д-р Бойка Христова Христова
ОЧНИ БОЛЕСТИ
 Д-р Гинка Ярмова
ОЧНИ БОЛЕСТИ