Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

"ДКЦ-І-БУРГАС" ЕООД - ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Кабинет №   Телефон
РЕГИСТРАТУРА    
    810 571;807 570
    859 751
     
ФИЗИОТЕРАПИЯ    
д-р Нина Калудова   859 752
     
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
д-р Златина Миланова   859 770
     
ЕТ. 2    
КАРДИОЛОГИЧЕН К-Т №243    
д-р Димитър Антонов   859 754
     
     
РЕНТГЕН К-Т №222 и 205    
д-р Божидар Христов, к-т 222   859 776
д-р Васил Съботинов, к-т 222   859 776
РЕГИСТРАТУРА, к-т 205   859 755
     
КОЖЕН К-Т №242    
д-р Румяна Каракачанова   859 778
д-р Силвия Горанова   859 778
     
     
     
 КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ №241    
д-р Димитър Костов    859 779
     
 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ №241    
д-р Даниела Люцконова    859 779
     
 ЕТ. 3    
СЪДОВА ХИРУРГИЯ К-Т №312    
Доц.д-р Валентин Василев   859 763
д-р Радослав Шишков   859 763
д-р Десислава Попова   859 763
     
ХИРУРГИЧЕН К-Т №314    
д-р Веселин Иванов   859 758
д-р Бинко Бинев   859 758
     
АГ К-Т №315    
д-р Петър Ганчев   859 759
д-р Елена Братова   859 759
     
УРОЛОГИЧЕН К-Т №316    
д-р Николай Панев   859 760
д-р Валентин Стоев   859 760
     
ОРТОПЕДИЧЕН К-Т №318    
д-р Евгения Стойчева   859 757
д-р Евелин Йорданов Бурмов   859 757
     
НЕВРОЛОГИЧЕН К-Т №307    
д-р Калина Ишкиева   859 748
     
НЕВРОХИРУРГИЧЕН К-Т №303    
д-р Северин Чавдаров   859 750
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН К-Т №320    
д-р Силвия Атанасова    
.    
     
АДМИНИСТРАЦИЯ    
Управител - к-т 301   859 741
Технически секретар - к-т 301   859 741
Главна медицинска сестра - к-т 303   859 750
Главен счетоводител - к-т 306   859 743
Експерт управл.на човешките ресурси - к-т 304   859 746
Каса - к-т 305   859 744
     
ЕТ. 4    
НЕВРОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ    
д-р Никола Балимезов, к-т 406   859 749
д-р Данка Дичева, к-т 406   859 749
к-т 414   859 749
д-р Пламен Василев, к-т 408   859 766
д-р Галина Добрева, к-т 410   859 747
     
НЕФРОЛОГИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН К-Т №414    
д-р Пани Блецова   859 756
     
КАРДИОЛОГИЧЕН К-Т №416    
д-р Тодорка Милушева   859 761
д-р Стамен Пишев   859 761
     
ПЕДИАТРИЧЕН К-Т №417    
д-р Катя Динева   859 777
д-р Милена Петрова Георгиева   859 777
     
ОЧЕН К-Т №418    
д-р Бойка Христова   859 762
д-р Гинка Ярмова   859 762
     
ТЕРАПЕВТИЧЕН И ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН К-Т №407    
д-р Недялка Шопова   859 767
     
ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН К-Т №405    
д-р Иван Иванов   859 764
д-р Минка Антонова   859 764
     
УНГ К-Т №404    
д-р Татяна Михова к-т 404   859 765
     
АЛЕРГОЛОГИЧЕН К-Т №402    
д-р Галина Иванова-Цанкова   859 768
    859 768
     
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ    
д-р Нина Попова, к-т 235   859 773
д-р Райна Стойчева, к-т 236   859 774
д-р Тонка Колева, к-т 238   859 780
д-р Радка Димитрова, к-т 238   859 780
д-р Ирина Неделчева, к-т 239   859 772
д-р Диана Георгиева, к-т 239   859 772
д-р Димка Денчева, к-т 240   859 771
     
ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ   813 010